Ta'limga oid hujjatlar

2986-son 17.03.2018 Maktabgacha ta’lim muassasalarini o‘yinlar, o‘yinchoqlar, mebel, jihozlar va boshqa texnik vositalar bilan jihozlash me’yorlarini tasdiqlash to‘g‘risida https://lex.uz/docs/3591535 244-son 28.03.2018 bolalarni davlat Maktabgacha ta’lim muassasalariga qabul qilish bo‘yicha davlat...